Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

TTIP - Niebezpieczna umowa, która wpłynie na życie każdego z nas

TTIP - Niebezpieczna umowa, która wpłynie na życie każdego z nas

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji) – porozumienie handlowe negocjowane od 2013 roku, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. W lutym 2014 r. komisarz UE Karel De Gucht wyraził nadzieję, że porozumienie zwiększy dochód narodowy obu stron o ok. 0,5%. Inne źródła wskazują jednak wysokie prawdopodobieństwo utraty wielu miejsc pracy w UE.Porozumienie tego rodzaju wymaga ujednolicenia norm technicznych oraz usunięcia barier w handlu (ceł, różnic w regulacjach, ograniczeń w zakresie inwestycji itp.).

Negocjacje objęte są tajemnicą. Aby uspokoić opinię publiczną Komisja Europejska latem 2014 r. opublikowała wybrane materiały informacyjne i komentarze  oraz obszerne materiały promocyjno-propagandowe, które jednak nie obejmują treści negocjowanych zapisów.

Prawa podstawowe, takie jak te odnoszące się do GMO lub chroniące życie i zdrowie ludzkie, zdrowie i dobrostan zwierząt, środowisko lub interesy konsumentów, nie są częścią negocjacji. Na mocy przepisów unijnych GMO, które zostały zatwierdzone do użytku jako żywność, pasza lub materiał siewny, już obecnie można sprzedawać w UE. I tak też dzięki umowie TTIP Unię Europejską mogą zalać amerykańskie produkty spożywcze, które dotychczas nie były dopuszczone na europejskie rynki ze względu na niespełnianie unijnych norm jakości i bezpieczeństwa.

Na nasze półki sklepowe może trafić m.in.


  • - mięso drobiowe odkażane chlorem,
  • - wołowina faszerowana hormonami wzrostu i antybiotykami,
  • - nieoznakowana żywność zawierająca organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).

Polskie i unijne prawo oraz normy tworzone są przez demokratycznie do tego powołane instytucje, aby chronić interes publiczny, prawa konsumentów i środowiska. TTIP to szeroko otwarte tylne drzwi, którymi największe międzynarodowe korporacje będą mogły wpływać na europejskie standardy. Zyskają na tym wyłącznie koncerny.

Na skutek porozumienia państwom grożą pozwy do prywatnych sądów arbitrażowych (tzw. ISDS), jeśli dana firma uzna, że istniejące lub planowane prawo ogranicza jej możliwe zyski. Od wyroku sądu arbitrażowego nie ma możliwości odwołania, jego obrady są tajne, a odszkodowania będą płacone z kieszeni każdego podatnika. Stwarza to ryzyko podważania prawa i omijania przepisów stworzonych dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Obawy związane są też z wpływem TTIP na miejsca pracy w Unii Europejskiej. Z wcześniejszych, bardzo optymistycznych szacunków wycofała się już nawet Komisja Europejska[7]. Obecnie szacuje się, że w pierwszym okresie po podpisaniu umowy może dojść do utraty od 600 tys. do 1,3 mln miejsc pracy!


Ujednolicenie unijnych i amerykańskich norm w rzeczywistości może doprowadzić do obniżenia standardów obowiązujących w Europie. Zarówno unijne, jak i polskie standardy są o wiele bardziej wyśrubowane niż te obowiązujące w USA, dlatego amerykańskie firmy dążą do przyjęcia najniższego wspólnego mianownika. Jest to zagrożenie m.in. dla bezpieczeństwa żywności, praw konsumentów czy ochrony środowiska.

Wypracowane demokratycznie przepisy obowiązujące w państwach Unii nie mogą być zastępowane umowami handlowymi!


Podpisz petycję!


TTIP to niebezpieczna umowa, która wpłynie na życie każdego z nas. Obniżenie jakości żywności, zagrożenie dla środowiska...to tylko część zagrożeń, jakie przynosi. Cały proces jej negocjowania jest wysoce nietransparentny. Przypomnijmy tylko, że po podpisaniu poprzedniej dużej umowy handlowej ze Stanami, poziom dopuszczalnej zawartości pozostałości glifosatu w soi dopuszczonej na rynek europejski podniesiono o 200 razy!
Nasza żywność jest coraz gorsza, nie dopuśćmy do tego, żeby stała się tak fatalna, jak amerykańska!

Już ponad 1,2 mln[6] obywateli krajów Unii Europejskiej podpisało się pod petycją nawołującą Komisję Europejską do zaprzestania negocjacji z USA w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji (TTIP) i do nieratyfikowania umowy gospodarczo-handlowej (CETA) z Kanadą.

Podpisz petycję ! https://www.ttipniedziekuje.pl/

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…