Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Cudowny granat

Cudowny granat

Najnowsze badania opublikowane w czasopiśmie „Atherosclerosis” potwierdzają, że ekstrakt z granatu może zapobiec, i/lub odwrócić podstawową patologię związaną ze zgonem z powodu incydentu sercowego.

Postępujące pogrubianie naczyń wieńcowych spowodowane gromadzeniem się materiałów tłuszczowych, zjawisko znane, jako miażdżyca może zostać zablokowane i cofnięte dzięki ekstraktowi z granatów.Myszom o genetycznej podatności do spontanicznego zatykania się tętnic wieńcowych podawano ekstrakt z granatów wraz z wodą do picia, przez dwa tygodnie.

Tymczasem pomimo faktu, że metabolizowanie soku z granatu, jako słodkiego owocu w szczególnych przypadkach może zwiększyć poziom cholesterolu związanego z wielkością cząstek lipoprotein o niskiej gęstości, czyli lipoprotein LDL określanych też mianem złego cholesterolu (w przeciwieństwie do lipoprotein HDL, czyli dobrego), to jednak w wyniku stosowania kuracji ekstraktem z granatu zmniejszyła się zarówno wielkość płytek miażdżycowych w zatoce aorty (poszerzył się otwór nad zastawką aorty) i jednocześnie tętnice wieńcowe nabrały lepszych proporcji, aby nie doszło do okluzji (zablokowania tętnicy) blaszek miażdżycowych.

Co ciekawe, naukowcy odkryli, że leczenie ekstraktem z granatu powoduje następujące korzystne skutki:

-Zmniejszenie stresu oksydacyjnego
-Zmniejszenie poziomu MCP-1 białka chemotaktycznego dla monocytów, cokolwiek to oznacza, zmniejszają się procesy zapalne w obrębie tętnic
-Obniżenie akumulacji lipidów w mięśniu serca
-Zmniejszenie infiltracji makrofagów w mięśniu serca
-Zmniejszenie zwłóknień w mięśniu sercowym
-Zmniejszenie rozszerzenia serca
-Obniżenie nieprawidłowych zmian w EKG

Zadacie pewnie teraz pytanie, które oczywiście się nasuwa:

-Jak to możliwe, że coś tak łagodnego i tak pospolitego, jak wyciąg z owoców mogłoby odwrócić wiele aspektów choroby wieńcowej jednocześnie?

Chociaż takie są niezbite wyniki badań, to i tak narzucają się wątpliwości. Przecież dla takich schorzeń świat medyczny przygotował wiele chemikaliów i bardzo drogie operacje przeszczepu bajpasów robione koniecznie minimum co dekadę. W zależności od tego ile dekad pacjent zniesie.

Jest jak jest, ale odpowiedź nigdy nie jest taka prosta.

Ta odpowiedź zresztą, może głównie poirytować niektórych czytelników blogaska, jak każde odejście od podobno najlepszej, według nich, diety Paleo, mianowicie może być tak, że niektóre pokarmy, a owoce w szczególności były naszym podstawowym pożywieniem przez cały rok.

Dlatego, prawdopodobnie w wyniku koewolucji dostosowaliśmy nasze organizmy do zaistniałej sytuacji, czyli pod dostatkiem i na okrągło owoców, więc nie trzeba się starać. Z kolei późniejszy brak odpowiednich ilości tych pokarmów może bezpośrednio przyczyniać się do pogorszenia funkcji narządów.

Rzeczywiście, dwukrotny laureat Nagrody Nobla Linus Pauling twierdził, że niedobór witaminy C jest fundamentalną przyczyną chorób układu krążenia, ze względu na fakt, że nasi przodkowie, czyli naczelne hominidy miały całoroczny dostęp do owoców, w wyniku czego utraciły zdolność do jak najlepszej syntezy witaminy C. Po prostu hominidy stale miały witaminę C pod dostatkiem.

O tym jak to owoc granatu jest w stanie odwrócić chorobę wieńcową można zaciekle dyskutować do soboty.

Podam kilka znanych faktów w oparciu o opracowanie cytowanego tu wielokrotnie Sayer Ji:

Badania kliniczne opublikowane w 2004 roku w czasopiśmie Clinical Nutrition, wykonywane dla populacji Izraela przez trzy lata stwierdzają, że codzienne spożywanie soku z granatów odwraca zwężenia tętnicy szyjnej nawet o 29% w ciągu jednego roku. Co ciekawe, te blokady w grupie kontrolnej zmalały jeszcze o 9% bardziej w następnym roku, co wskazuje na pogłębiające się dobrodziejstwa stosowania tego pięknego owocu.

Inne właściwości granatu w chorobie sercowo-naczyniowej potwierdzone doświadczeniami klinicznymi, to:

Przeciwzapalne
Jak przy wielu przewlekłych chorobach zwyrodnieniowych, zapalenie odgrywa znaczącą rolę w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych.

Obniżanie ciśnienia krwi
Sok z granatów posiada naturalny enzym konwertujący angiotensynę (wpływa na gospodarkę sód/potas) i zdolność zwiększania poziomu tlenku azotu. Obie te ścieżki prowadzą do obniżania ciśnienia krwi.

Wreszcie, ekstrakt z granatu jest bogaty w punicalaginy, a to zmniejsza negatywne skutki stresu na segmentach tętnic z zaburzonym przepływem.

Przeciwinfekcyjne
Złogi nagromadzone w tętnicach często wiążą się z wtórnym zakażeniem wirusowym i bakteryjnym, w tym z zapaleniem wątroby typu C, oraz z Chlamydia pneumoniae. Granat wykazuje szeroki zakres działań antybakteryjnych i przeciwwirusowych.

Przeciw utleniające
Jednym z powodów, że stężenie lipidów we krwi staje się chorobą serca, jest aterogenne utlenianie. LDL przykładowo, może być technicznie „podwyższone”, lecz nieszkodliwe pod warunkiem, że nie daje się go łatwo utlenić.

A właśnie granat (tak samo jak duże dawki witaminy C) ma szczególny dar zmniejszania stresu oksydacyjnego we krwi. Jedno z badań na myszach, które oceniało owe działanie na poziom stresu oksydacyjnego było związane ze zmniejszeniem, aż o 44% wielkości zmian miażdżycowych.

O właściwościach granatu możesz znaleźć wiele poważnych opracowań, na podstawie badań klinicznych.

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…